Śląska Okręgowa Izba Architektów
Informacje SLOIA

Egzamin na uprawnienia budowlane-nowy termin

W związku z odwołaniem wyznaczonego na dzień 05 czerwca 2020 r. terminu letniej sesji egzaminów na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej z powodu zagrożenia epidemicznego, Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Izby Architektów RP wyznacza nowy termin letniej sesji egzaminacyjnej na dzień 11 września 2020 r. o godzinie 10.00 – część pisemna egzaminu.

ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →