Śląska Okręgowa Izba Architektów
Informacje SLOIA

Dostęp do zbioru Polskich Norm dla członków SLOIA RP

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

 

W imieniu Rady SLOIA RP miło mi poinformować, że po kilku miesiącach rozmów i negocjacji od dnia dzisiejszego został uruchomiony, dla członków Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP, dostęp do Polskich Norm.

Obejmuje on, na chwilę obecną, możliwość równoległego korzystania z serwisu przez 1 zalogowaną osobę.

 

Aby skorzystać z zasobów serwisu należy zalogować się do systemu wewnętrznego Izby Architektów (za pośrednictwem strony www.izbaarchitektow.pl, Zakładka: Zaloguj się – tak jak do pobierania zaświadczeń) i w głównym menu wybrać pkt nr 8 Polskie Normy; następnie należy postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi na stronie.

 

Mam nadzieję, że umożliwienie korzystania z fachowej bazy prawnej pomoże nam wszystkim w rzetelnym i zgodnym z obowiązującym prawem wykonywaniu zawodu architekta.

 

Jednocześnie informuję, że w związku z członkostwem SLOIA RP w Polskim Komitecie Normalizacyjnym planowane jest powołanie zespołu do prac w wybranych Komitetach Technicznych opiniujących normy.

 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z naszym biurem.

 

Życzę przyjemnego i skutecznego korzystania z zasobów kolejnego serwisu.

 

Małgorzata Pilinkiewicz, Architekt IARP
Przewodnicząca Rady SLOIA RP

ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →