Śląska Okręgowa Izba Architektów
Aktualności

Dialog techniczny UM Katowice-ogłoszenie

Poniżej zamieszczamy skan pisma, otrzymanego z UM Katowice, informującego o opublikowaniu na stronie https://bip.um.katowice.pl ogłoszenia o dialogu technicznym związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie projektu uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń w mieście Katowice.

ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →