Śląska Okręgowa Izba Architektów
Informacje SLOIA

Delegaci okręgowi Obwodu IV

Szanowne Koleżanki i Koledzy!

 

Rada Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP serdecznie dziękuje za udział w zebraniu obwodowym, które odbyło się 21 stycznia 2022 r.

 

 

Z przyjemnością informujemy, że w wyniku w pełni demokratycznych i tajnych wyborów przeprowadzonych zgodnie z Regulaminem organizacji i trybem przeprowadzenia zebrań obwodowych uchwalonym przez Zjazd IARP w dniu 21 czerwca 2021 roku, delegatami na Okręgowe Zjazdy Śląskiej Okręgowej Izby Architektów w kadencji 2022 – 2026 z Obwodu IV zostały następujące Koleżanki i Koledzy:

 

 1. Duda Andrzej
 2. Hnat Jerzy
 3. Kania Barbara
 4. Krawczyk Robert
 5. Krych Jacek
 6. Nawrot Michał
 7. Opania Szymon
 8. Rąbalski Mirosław
 9. Rudnicka-Kurzeja Małgorzata
 10. Sąsiadek Zbigniew
 11. Sowiński Roman
 12. Szewczyk Monika
 13. Tkocz Adam
 14. Ujma-Wąsowicz Katarzyna
 15. Wagner Tomasz
 16. Witeczek Jerzy
 17. Zubel Henryk

 

Wszystkim wybranym delegatom serdecznie gratulujemy!

 

Jednocześnie wyrażamy wspólną nadzieję i życzenie, że przyszła kadencja będzie wolna już od bieżących zagrożeń i umożliwi dalszą pracę na rzecz jakości przestrzeni i ochrony wykonywania naszego zawodu.

 

Do zobaczenia na marcowym okręgowym zjeździe sprawozdawczo – wyborczym, o terminie i trybie którego będziemy na bieżąco informować.

 

Z koleżeńskim pozdrowieniem

w imieniu Rady Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP

 

Piotr Średniawa, Architekt IARP

Przewodniczący Rady SLOIA RP

ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →