Śląska Okręgowa Izba Architektów
Informacje SLOIA

Delegaci okręgowi Obwodów: II, V i VI

Szanowne Koleżanki i Koledzy!

 

Rada Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP serdecznie dziękuje za udział w zebraniach obwodowych, które odbyły się w dniach 26 i 27 listopada 2021 r. Bardzo cieszymy się, że po prawie 3 latach, pomimo trudności związanych z pandemią, udało się nam znowu spotkać i porozmawiać o naszej Izbie Architektów.

Cyfryzacja i informatyzacja naszej Izby są procesami nieuchronnymi, szczególnie wobec zagrożenia pandemią, jednak nic nie jest w stanie zastąpić bezpośrednich kontaktów międzyludzkich z ich energią i empatią.

 

Z przyjemnością informujemy, że w wyniku w pełni demokratycznych i tajnych wyborów przeprowadzonych zgodnie z Regulaminem organizacji i trybem przeprowadzenia zebrań obwodowych uchwalonym przez Zjazd IARP w dniu 21 czerwca 2021 roku, delegatami na Okręgowe Zjazdy Śląskiej Okręgowej Izby Architektów w kadencji 2022 – 2026 z poszczególnych obwodów zostały następujące Koleżanki i Koledzy:

 

Obwód II

 1. Buśko Piotr
 2. Franta Julian
 3. Franta Piotr
 4. Gradzik Renata
 5. Konopka Zygmunt
 6. Kściuczyk Adam
 7. Mercik Henryk
 8. Nawrot Grzegorz
 9. Płomecki Arkadiusz
 10. Średniawa Barbara
 11. Średniawa Piotr
 12. Wróbel Walenty

 

Obwód V

 1. Fredowicz Danuta
 2. Furgalińska Katarzyna
 3. Grzybowski Andrzej
 4. Jałyński Teobald
 5. Knobloch-Bolechowska Jolanta
 6. Lipiński Rafał
 7. Machulik Mikołaj
 8. Piórecka-Karolak Monika
 9. Przybyłek Zbigniew
 10. Struski Henryk
 11. Tomanek Michał
 12. Wacławczyk Przemysław
 13. Zając Bożena

 

 

Obwód VI

 1. Fudala Wojciech
 2. Grychowski Maciej
 3. Heine Aleksandra
 4. Kałużny Krzysztof
 5. Krajewski Aleksander
 6. Kryjak Edward
 7. Langer Anita
 8. Paleta Dieter
 9. Piątek Ewa
 10. Piątek Henryk
 11. Pilinkiewicz Małgorzata
 12. Podleski Wojciech
 13. Singer-Zemła Jolanta
 14. Skrzypczyk Adam
 15. Studniarek Tomasz
 16. Szymańska-Sułkowska Ewa

 

Wszystkim wybranym delegatom serdecznie gratulujemy!

Jednocześnie wyrażamy wspólną nadzieję i życzenie, że przyszła kadencja będzie wolna już od bieżących zagrożeń i umożliwi dalszą pracę na rzecz jakości przestrzeni i ochrony wykonywania naszego zawodu.

 

Do zobaczenia na marcowym okręgowym zjeździe sprawozdawczo – wyborczym, o terminie i trybie którego będziemy na bieżąco informować.

 

Z koleżeńskim pozdrowieniem

w imieniu Rady Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP

 

Piotr Średniawa, Architekt IARP

Przewodniczący Rady SLOIA RP

ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →