Śląska Okręgowa Izba Architektów
Informacje SLOIA

Delegaci okręgowi Obwodów I i III

Szanowne Koleżanki i Koledzy!

 

Rada Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP serdecznie dziękuje za udział w zebraniach obwodowych, które odbyły się w dniach 14 i 15 stycznia 2022 r. Bardzo cieszymy się, że po prawie 3 latach, pomimo trudności związanych z pandemią, udało się nam znowu spotkać i porozmawiać o naszej Izbie Architektów.

Cyfryzacja i informatyzacja naszej Izby są procesami nieuchronnymi, szczególnie wobec zagrożenia pandemią, jednak nic nie jest w stanie zastąpić bezpośrednich kontaktów międzyludzkich z ich energią i empatią.

 

Z przyjemnością informujemy, że w wyniku w pełni demokratycznych i tajnych wyborów przeprowadzonych zgodnie z Regulaminem organizacji i trybem przeprowadzenia zebrań obwodowych uchwalonym przez Zjazd IARP w dniu 21 czerwca 2021 roku, delegatami na Okręgowe Zjazdy Śląskiej Okręgowej Izby Architektów w kadencji 2022 – 2026 z poszczególnych obwodów zostały następujące Koleżanki i Koledzy:

 

Obwód I:

 1. Adamczyk Paulina
 2. Brandys Łukasz
 3. Juraszek Klaudia
 4. Kobiela Janusz
 5. Kosman Bartłomiej
 6. Kościelny Michał
 7. Pankiewicz Anna
 8. Stawinoga Przemysław
 9. Stojanowski Marek
 10. Then Piotr
 11. Zuber Maciej
 12. Zuber Marta

 

Obwód III:

 1. Kołodziejczyk Jarosław
 2. Kurzac Ilona
 3. Wereszczyńska Agnieszka
 4. Witkowski Marek
 5. Woszczyna Ewa
 6. Żołnowski Leszek

 

Wszystkim wybranym delegatom serdecznie gratulujemy!

 

Jednocześnie wyrażamy wspólną nadzieję i życzenie, że przyszła kadencja będzie wolna już od bieżących zagrożeń i umożliwi dalszą pracę na rzecz jakości przestrzeni i ochrony wykonywania naszego zawodu.

 

Do zobaczenia na marcowym okręgowym zjeździe sprawozdawczo – wyborczym, o terminie i trybie którego będziemy na bieżąco informować.

 

Z koleżeńskim pozdrowieniem

w imieniu Rady Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP

 

Piotr Średniawa, Architekt IARP

Przewodniczący Rady SLOIA RP

 

ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →