Śląska Okręgowa Izba Architektów
Aktualności

Debata regionalna Śląskie 2030-wizje i cele rozwoju

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

 

W związku z prowadzonym przez Samorząd Województwa Śląskiego procesem aktualizacji podstawowego dokumentu planistycznego regionu, tj. Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+” oraz przygotowania dokumentów sektorowych, zaplanowano przeprowadzenie szerokiej debaty publicznej na temat wyzwań i priorytetów rozwojowych województwa śląskiego.

 

Celem spotkania z udziałem przedstawicieli środowisk gospodarczych, naukowych, społecznych, samorządowych oraz instytucji otoczenia biznesu jest przedstawienie wyzwań wynikających z krajowej oraz europejskiej polityki rozwoju oraz dyskusja nad oczekiwaniami, trendami i wyzwaniami dla rozwoju regionu.

 

Debata odbędzie się w dniu 8 kwietnia 2019 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach na Sali Sejmu Śląskiego (ul. Ligonia 46).

W załączeniu przekazujemy program Debaty Regionalnej.

 

Link do rejestracji: https://rpo.slaskie.pl/register/form/294

Link do Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+”: https://www.slaskie.pl/content/strategia-rozwoju-wojewodztwa-slaskiego-slaskie-2020

 

W imieniu Samorządu Województwa Śląskiego serdecznie zapraszamy.

ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →