Śląska Okręgowa Izba Architektów
Informacje SLOIA

Architektura Roku 2017

Śląska Okręgowa Izba Architektów RP oraz Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP Oddział w Katowicach mają zaszczyt i przyjemność ogłosić 23. edycję konkursu „Architektura Roku Województwa Śląskiego – rok 2017”.

 
Celem konkursu „Architektura Roku Województwa Śląskiego” jest:
– wybór najlepszego dzieła architektonicznego w kategoriach: OBIEKT, DOM JEDNORODZINNY, WNĘTRZE, MAŁA FORMA – zrealizowanego na terenie Województwa Śląskiego oraz w kategorii – DZIEŁO EKSPORTOWE ŚLASKICH ARCHITEKTÓW – dla dzieła zrealizowanego poza granicami administracyjnymi Województwa Śląskiego;
– wybór spośród kategorii najlepszej realizacji oraz nagrodzenie projektantów danego dzieła kategorii nagrodą GRAND PRIX (nagroda GRAND PRIX może być przyznana najlepszemu obiektowi z kategorii OBIEKT, WNĘTRZE i DOM JEDNORODZINNY);
– wskazanie wyróżniających się młodych architektów oraz uhonorowanie ich nagrodą MŁODEGO TWÓRCY ŚLĄSKIEJ ARCHITEKTURY;
– promocja województwa poprzez architekturę;
– kształtowanie świadomości estetycznej w zakresie tworzenia architektury;
– rozwijanie rozumienia cech tożsamości i zrównoważonego rozwoju środowiska zbudowanego.

 
Warunki uczestnictwa:
Do konkursu „Architektura Roku Województwa Śląskiego – rok 2017” można zgłaszać prace (obiekty kubaturowe i wnętrza) zlokalizowane na terenie Województwa Śląskiego a także poza Województwem, ale zrealizowane przez architektów z Województwa Śląskiego. Obiekty muszą być zrealizowane do końca roku 2016.

 

Zgłoszenia przyjmowane są do 27 września 2017 roku.

Regulamin konkursu wraz z załącznikami dostępny jest na stronie SARP o.Katowice (www.sarp.katowice.pl).

ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →