Śląska Okręgowa Izba Architektów
Aktualności

Apel Rady SLOIA RP do Architektów

Szanowni Państwo,

Koleżanki i Koledzy architekci

 

Zwracamy się do wszystkich architektów IARP, aby powstrzymali się od udziału w konkursie architektonicznym Ministerstwa Rozwoju i Technologii organizowanym przez GUNB, obejmującym przygotowanie powtarzalnych do realizacji i udostępnianych bez opłat, projektów domów jednorodzinnych o powierzchni 120,150,180 mkw.

 

To kolejny etap zabudowywania przestrzeni, będącej dobrem wspólnym wielu pokoleń, z wykorzystaniem projektów, będących zaprzeczeniem idei zawodu architekta, jako zawodu zaufania publicznego, którego podstawową cechą jest bezpośrednia współpraca z inwestorem zamierzenia budowlanego.
Każdy darmowy projekt, otrzymany od państwa, będzie wymagał dostosowania lub wprowadzenia zmian, których musi dokonać profesjonalista posiadający odpowiednią wiedzę, doświadczenie, kompetencje i uprawnienia. Zatem propozycja państwa darmowych, typowych i powtarzalnych do realizacji, projektów domów jednorodzinnych to sprowadzenie zawodu architekta do roli „podpisywacza” dokumentacji projektowej, a nie twórcy architektury i przestrzeni.

 

Typizacja w projektowaniu budynków, co do zasady, nie spełnia rzeczywistych oczekiwań i potrzeb inwestorów, ani celu wykonywania zawodu przez architektów, jako przedstawicieli zawodu zaufania publicznego. Powtarzalny, rekomendowany projekt nie tylko nie zapewni spełniania wszystkich potrzeb indywidualnych, ale przede wszystkim wymagań ładu przestrzennego, który jest dobrem społecznym, a nie indywidualnym.
Proponowana poprzez konkurs, tak rozumiana i realizowana polityka zabudowy przestrzeni będzie również sprzyjać pogłębieniu kryzysu na rynku projektowym, doprowadzając do deprecjacji zawodu architekta, jako partnera i przewodnika inwestora w procesie budowlanym.

 

Budowa domu to nie tylko znaczący wysiłek finansowy, lecz nierzadko, decyzje podejmowane na całe życie. Warto, aby w tym procesie realizacji planów i decyzji uczestniczyli od początku do końca ci, którzy po to wykonują zawód zaufania publicznego, aby właśnie w takiej sytuacji, służyć pomocą.
Po to jesteśmy architektami, a nie osobami z uprawnieniami budowlanymi służącymi do potwierdzenia dokumentacji za zgodność z przepisami prawa.

Zadbajmy o przestrzeń, za którą odpowiadamy, wykonując zawód architekta.

 

Ponawiamy również prośbę, skierowaną do Rady Krajowej IARP, przedstawioną w piśmie z dnia 07.07.2023 r., o pilną interwencję w tej sprawie u organizatorów konkursu.

 

Szeroki sprzeciw środowiska architektonicznego, organizacji reprezentujących architektów oraz społeczeństwa niech będzie oznaką odpowiedzialności  i troski przede wszystkim o jakość i przyszłość polskiej przestrzeni oraz zawodu architekta w Polsce.

 

Zachęcamy do podpisania petycji „STOP dla darmowych, typowych projektów budowlanych rozdawanych przez państwo”, którą wystosowała grupa Arch-Re-Forma.

 

Link do petycji:

https://www.petycjeonline.com/stop_dla_darmowych_typowych_projektow_budowlanych_rozdawanych_przez_pastwo

 

Rada SLOIA RP

 

 

ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →