Śląska Okręgowa Izba Architektów
Aktualności

29 edycja konkursu „Architektura Roku Województwa Śląskiego 2023″ – wydłużenie terminu zgłaszania realizacji

Celem konkursu „AR 2023” jest:
– wybór najlepszego dzieła architektonicznego w kategoriach: OBIEKT UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ, DOM WIELORODZINNY, DOM JEDNORODZINNY, WNĘTRZE, MAŁA FORMA zrealizowanego na terenie Województwa Śląskiego oraz w kategorii DZIEŁO EKSPORTOWE ŚLĄSKICH ARCHITEKTÓW dla dzieła zrealizowanego poza granicami administracyjnymi Województwa Śląskiego,
– wybór spośród kategorii najlepszej realizacji oraz nagrodzenie projektantów danego dzieła kategorii nagrodą GRAND PRIX,
– wskazanie wyróżniających się młodych architektów oraz uhonorowanie ich nagrodą MŁODEGO TWÓRCY ŚLĄSKIEJ ARCHITEKTURY,
– promocja województwa przez architekturę,
– kształtowanie świadomości estetycznej w zakresie tworzenia architektury.

 

Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany zarówno do projektantów, jak i inwestorów.

 

Do konkursu „AR 2023” można zgłaszać prace zlokalizowane na terenie województwa śląskiego, a także poza województwem, ale zrealizowane przez architektów z województwa śląskiego. Obiekty muszą być zrealizowane do końca 2022 roku.

 

Zgłoszenia do konkursu „AR 2023” dokonuje się pocztą elektroniczną na adres: konkursarchitekturaroku@gmail.com

 

Więcej informacji na: http://www.sarp.katowice.pl/AR.html

 

Zapraszamy do udziału!

ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →