Śląska Okręgowa Izba Architektów
Szkolenia

  Zaproszenie na szkolenie 22.05.2018r. Katowice: „Zmiany rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie-część 1”

  Z cyklu „program obowiązkowy”.

   

  Podczas szkolenia omówione zostaną wybrane, najnowsze zmiany rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, które weszły w życie od dnia 01.01.2018r.

   

  Naszym ekspertem będzie mgr inż. arch. Adam Wolny – wieloletni Kierownik Oddziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej II Instancji w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim.

   

  Rozpoczęcie: 22 maja 2018r. (wtorek), o godz. 15.00

  Miejsce: Siedziba SLOIA RP przy ul. 3-go Maja 11 w Katowicach

  Czas trwania: 3 godziny

  Prowadzący: mgr inż. arch. Adam Wolny

  Kierownik Oddziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej II Instancji w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach, członek SARP, autor szkoleń i wystąpień na konferencjach wojewódzkich i krajowych GINB.

   

  Zapisy i informacje: https://szkolenia.iarp.pl/szkolenie/617

  biuro SLOIA RP tel. 32 253 01 27

   

  Szkolenie skierowane jest do członków SLOIA RP, środowiska architektów oraz projektantów.

   

  Serdecznie zapraszamy

   

  Organizator: Rada SLOIA RP

  Współpraca: SARP Zarząd O/Katowice

   

  Zapraszamy również do korzystania z opracowanych wspólnie z MPOIA RP i SWOIA RP materiałów:

  http://www.mpoia.pl/index.php/wsparcie/informacje/1349-warunki-techniczne-tekst-jednolity

  ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →