Śląska Okręgowa Izba Architektów

  Wydawnictwo jubileuszowe SLOIA RP

  Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

   

  Poniżej zamieszczamy zapis elektroniczny, przygotowanego i opracowanego przez przedstawicieli Rady SLOIA RP oraz Przewodniczących poszczególnych organów SLOIA RP, wydawnictwa jubileuszowego z okazji 15-lecia Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP.

  Znajdą w nim Państwo refleksje dotyczące funkcjonowanie izby samorządu zawodowego, czynione z perspektywy osób kierujących pracami i działaniami okręgu oraz rys historyczny ważnych wydarzeń, jakie miały miejsce w minionych 15 latach w Śląskiej Okręgowej Izbie Architektów RP.

  Wydawnictwo w wersji drukowanej jest dedykowane członkom Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP i będzie wręczane w ramach zebrań obwodowych w Bielsku-Białej, Gliwicach, Częstochowie i Katowicach.

   

  Mamy nadzieję, że ta publikacja przybliży izbę do jej członków, pokaże na czym polega specyfika i praca w poszczególnych organach oraz stanie się okazją do rozmów o izbie i jej zadaniach zarówno w ramach zebrań obwodowych, zjazdu okręgowego jak również w ramach pracy Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP w kolejnej jej kadencji.

   

  Życzymy przyjemnej lektury!

   

  Rada SLOIA RP

  ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →