• Zaproszenie na benefis architekta Aleksandra Franty

   

     

   

 • Mistrzowie Architektury 23/10/2014

  Wykład z cyklu: Mistrzowie Architektury
  Bertrand Schippan | MVRDV | MLBS Architects
  23.10.2014, czwartek, godz. 19.00
  nowa siedziba Muzeum Śląskiego


  Nasz październikowy Mistrz Architektury, to Bertrand Schippan.
  Od 7 lat pracuje w holenderskim biurze MVRDV, gdzie pełni funkcję architekta prowadzącego i kieruje najważniejszymi projektami francuskimi. Co więcej, równolegle prowadzi pracownię MLBS Architects. Projekty, realizowane wraz z Michalem Labory, spotkały się z pozytywną reakcją i były publikowane w popularnych portalach architektonicznych, takich jak Archdaily, DesignBoom, czy Archiscene. Tajlandzki magazyn B1 opublikował projekt muzeum w Buenos Aires, natomiast projekt mostu-tulipana w Amsterdamie ukazał się w chińskiej książce „Footbridge Architekture”.


  Podczas projektowania różnej skali budynków Shippan wytworzył własne indywidualne podejście do architektury. Wykorzystał je między innymi w projekcie „Grand Paris”, gdzie reprezentując MVRDV współpracował z innymi czołowymi pracowniami architektonicznymi nad rozwojem przestrzeni Paryża.

  W dniach, 19-26 października, Bertrand Schippan wystąpi w roli tutora podczas Ogólnopolskiego Spotkania Studentów Architektury, które odbywa się w Katowicach. Podobnie jak inni polscy i zagraniczni architekci, poprowadzi grupę studentów pracujących nad problemem katowickich pustostanów. Podczas wykładu w ramach cyklu Mistrzowie Architektury, opowie zarówno o swojej pracy w MVRDV, jak również o doświadczeniach z własnej działalności w ramach MLBS Architects.

  Tym razem wyjątkowo zapraszamy na wykład z cyklu Mistrzowie Architektury do nowej siedziby Muzeum Śląskiego. Będą mieli Państwo okazję zobaczyć z bliska jedną z najnowszych realizacji architektonicznych w naszym mieście.

  Sponsorzy wydarzenia: Libet, Barlinek, Max Fliz, Cobu Design

   

 • Konkurs w Częstochowie

   

  Poniżej zamieszczamy pismo skierowane do Krajowej Rady Izby Architektów oraz SARP-u w związku z konkursem w Częstochowie:

   

  czytaj

 • Przetarg w Gliwicach-ciąg dalszy

  Zamieszczamy pismo dot. przetargu w Gliwicach-czytaj
 • Wykaz aktów prawnych do egzaminu

   

  Wykaz aktów prawnych obowiązujących na egzaminie na uprawnienia budowlane w sesji zimowej w dniu 12 grudnia 2014 roku.

 • Zaproszenie na nadzwyczajne posiedzenie Rady SLOIA RP

     

   

        Zapraszam członków Rady Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP, Przewodniczących: Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej, Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego oraz Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej SLOIA RP na nadzwyczajne, 8 posiedzenie Rady, które odbędzie się w dniu 23 października br
  o godz.16.00 w lokalu Izby w Katowicach przy ul. 3 - go Maja 11.

  W posiedzeniu będą uczestniczyli przedstawiciele Krajowej Rady IA RP: 
  kol. Piotr Gadomski Wice Prezes KRIA RP , kol. Sławomir Żak Wice Prezes KRIA RP, kol. Piotr Franta członek KRIA RP.  

  Nadzwyczajne posiedzenie Rady poświęcone będzie sprawom wykonywania zawodu architekta
  w ramach zleceń pozyskiwanych w trybie ustawy prawo zamówień publicznych:
  ”Realizacja zapisów Ustawy prawo zamówień publicznych a standardy wykonywania zawodu i status zawodu architekta - Rola i stanowisko IARP w sprawach przetargów, konkursów”.


  Posiedzenie będzie miało charakter otwarty dla wszystkich zainteresowanych członków Izby, których serdecznie zapraszam.

   

  Z koleżeńskim pozdrowieniem

  Przewodnicząca Rady Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP
  Małgorzata Pilinkiewicz Architekt IARP

   

  zaproszenie wraz z porządkiem obrad

 • PILNE! Zmiana terminu egzaminu na uprawnienia

   

  Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna SLOIA RP informuje o zmianie terminu egzaminu na uprawnienia. Nowy termin to 12 grudnia br. 

 • Śląskie Dni Architektury 2014

   

  Program Śląskich Dni Architektury 2014


  27 września od godz.15.00
  ARCHIziemniak
  willa gen. Ziętka w Ustroniu, ul. Zielona 1

  15 października godz.18.30
  Videoteka Ryszarda vol.6
  BETONOWE ŚWIĄTYNIE: Le Raincy Augusta Perreta (1922) i La Tourette Le Corbusiera (1957-60)
  Galeria Architektury SARP o/Katowice

  Cykl filmów krótkometrażowych poświęconych architekturze europejskiej. Przewodnikiem po zagadnieniach tematycznych jest Ryszard Nakonieczny – wybitny teoretyk architektury i tkanki miejskiej. Spotkania organizowane w Galerii Architektury umożliwiają wymianę myśli i podglądów zarówno doświadczonych architektów, jak i nieokiełznanych w swych pomysłach studentów.

  5 listopada
  Promocja książki

  23 października godz.18.00
  Wykład z cyklu Mistrzowie Architektury
  Muzeum Śląskie

  Mistrzowie Architektury to cykliczne spotkania z najwybitniejszymi osobistościami z dziedziny architektury na świecie. Za każdym razem jest to wysokiej rangi wydarzenie ściągające młodych architektów i studentów architektury z całego Śląska do Katowic.

  6 listopada
  Benefis arch. Aleksandra Franty w ramach projektu Twórcy Śląskiej Architektury.Portrety
  Biblioteka Śląska | godz. 17.00


  Celem projektu Twórcy Śląskiej Architektury. Portrety jest opracowanie i promocja współczesnej architektury tworzonej w województwie śląskim po 1945 roku.
  W trakcie kolejnych spotkań prezentowana będzie twórczość Śląskich Architektów-Nestorów, m.in. Jerzego Gottfrieda, Juranda Jareckiego czy Andrzeja Strzyżewskiego. W ramach projektu odbywać będą się benefisy twórców, wystawy, promocje monografii naukowych oraz inne wydarzenia towarzyszące.

  W ramach projektu odbył się już benefis i wystawa poświęcona życiu i pracy twórczej arch. Henryka Buszko. W organizację cyklu Twórcy Śląskiej Architektury zainspirowanego przez Bibliotekę Śląską włączyły się współpracujące ze sobą instytucje – w tym Politechnika Śląska
  w Gliwicach, katowicki oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP), Śląska Okręgowa Izba Architektów, Zakład Historii Sztuki Uniwersytetu Śląskiego, Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, a także Wydział Promocji Urzędu Miasta Katowice.

  Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu: Architektura Roku Województwa Śląskiego 2014 oraz Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego 2014.
  Sala Marmurowa Urzędu Wojewódzkiego

  Wystawa Podsumowująca dwudziestolecie konkursu na Architekturę Roku
  Galeria SARP o/Katowice

  Architektoniczny Projekt Opłatka
  Galeria SARP o/Katowice

  Architektoniczny projekt opłatka to tradycyjne spotkanie świąteczne przy kolędach, karpiu i wśród życzeń wszelkiej pomyślności składanych sobie przez architektówi naszych partnerów bez których kończący się rok byłby mało ekscytujący.


  OSSA 2014
  W dniach 19-26.10.2014 odbędą się w Katowicach największe ogólnopolskie warsztaty architektoniczne dla studentów - OSSA. Organizowane po raz XVIII stworzą młodym, zdolnym adeptom architektury możliwość osobistego rozwoju i zawiązania relacji z partnerami tego prestiżowego wydarzenia. Tematem tegorocznej edycji jest Akupunktura.
  Nazwiska poszczególnych wykładowców organizatorzy OSSY będe udostępniać w późniejszym terminie na stronie internetowej http://www.ossa2014katowice.pl/ i portalu społecznościowym https://www.facebook.com/OSSAKatowice  

  Wydarzenia w Ramach OSSA 2014:


  19 pażdziernika godz. 18.00
  Wykład Inauguracyjny
  Muzeum Śląskie

  20 października godz. 19.00
  Spotkanie z architektami
  Biblioteka Śląska

  21 października godz. 20.00
  Debata architektów

  22 października godz. 17.00
  Wykład
  BWA

  25 października
  Zamknięcie warsztatów z publiczną prezentacją prac
  Muzeum Śląskie

 • Kurs dokształcający z zakresu prawa budowlanego oraz przepisów pochodnych związanych z uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej

   

  Śląska Okręgowa Izba Architektów RP uprzejmie informuje, że w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych zaprasza na kurs dokształcający z zakresu prawa budowlanego oraz przepisów pochodnych związanych z uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej.


  Program kursu obejmował będzie omówienie 40 przepisów i rozporządzeń, których znajomość wymagana jest na egzaminach dla uzyskania uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie.


  W ramach prowadzonego kursu będzie omawiany przedmiot aktu prawnego oraz zakres jego zastosowania, a w szczególności:
  – Ustawa – Prawo Budowlane,
  – Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
  – Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
  – Ustawa – Kodeks Postępowania Administracyjnego,
  – Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki
  i ich usytuowanie.

  Wykładowcy, którzy realizują program kursu, to osoby legitymujące się dużą praktyką zawodową, realizacyjną oraz znajomością zagadnień około inwestycyjnych.


  Czas trwania kursu – okres czterotygodniowy w systemie czwartki (4 godziny: 15.00-19.30)
  i piątki (5 godzin: 15.00-20.30).


  Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP w Katowicach przy ul. 3 Maja 11.


  Czas trwania kursu – 36 godzin wykładowych; początek kursu: 09.10.2014r. – 14.11.2014r.
  (przerwa w zajęciach 23-31.10.2014r.)


  Nowa, niższa cena za kurs – 1000,00 pln


  Zgłoszenia przyjmowane są w biurze SLOIA RP w godzinach urzędowania, telefonicznie
  (32 2530127; 32 2530682) lub za pośrednictwem poczty e-mail do 7 października br.

 • Konkurs we Wrocławiu

   

          W związku z ogłoszeniem przez Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, przy współudziale Pełnomocnika - SARP o/Wrocław, procedury konkursowej dot. Konkursu jednoetapowego na opracowanie koncepcji architektonicznej Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, przy ul.
  J. Piłsudskiego, T. Zielińskiego, Kolejowej (http://www.wroclaw.sa.gov.pl, www.wrocław.sarp.org.pl), wobec warunków stawianych przez Zamawiającego, wskazanych w Postanowieniach dotyczących przejścia autorskich praw majątkowych oraz Istotnych postanowieniach umowy w sprawie wykonania projektu (Rozdział XII i XIII Regulaminu Konkursu), informujemy, iż dbając o ochronę wykonywania zawodu architekta, zwróciliśmy się pisemnie do KRIA RP z prośbą o niezwłoczne zajęcie i przedstawienie stanowiska Izby Architektów RP w zakresie ich zgodności z regulacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi samorządu, które umożliwiłoby członkom izby podjęcie decyzji w sprawie uczestnictwa w ww. konkursie, a w tym oszacowania odpowiedzialności i ryzyka zawodowego podpisania umowy
  z zapisami wskazanymi przez Zamawiającego.

   

             W piśmie jw. SLOIA RP wskazała na szereg zapisów istotnych postanowień Umowy, które w naszej opinii generują nieuzasadnione ryzyko zawodowe projektanta zarówno na etapie prowadzenia negocjacji po rozstrzygnięciu konkursu i warunków realizacji kontraktu, jak nieuzasadnione ograniczenie przysługującym projektantowi majątkowych praw autorskich do utworu z wysokim ryzykiem kontynuacji prac projektowych na każdym etapie przez strony trzecie, wymogu dodatkowego ubezpieczenia kontraktu poza polisą OC działalności architektonicznej, itp.


           Z uwagi na termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie,
  o otrzymanej odpowiedzi ze strony KRIA RP niezwłocznie poinformujemy na stronie internetowej SLOIA RP oraz na adresy mailowe członków naszej izby.

   

   

  Małgorzata Pilinkiewicz, Przewodnicząca Rady SLOIA RP

 • Ostrzeżenie z Kujawsko-Pomorskiej OIA RP

   

  Koleżanki i Koledzy,


  Otrzymaliśmy informację od koleżanki architektki z Grudziądza, o próbie wyłudzenia jej podpisu na projekcie wykonanym przez osobę bez odpowiednich uprawnień, która wcześniej ani razu nie konsultowała z nią tego projektu, natomiast użyła jej nazwiska w projekcie i złożyła do Urzędu na pozwolenie.
  Osoba, która wykonała ten niemały obiekt użyteczności publicznej, a dokładnie: "Budynek Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego" w Grudziądzu przy ul.Wybickiego, działka nr 31/59, 31/28 obr. 73 jest technikiem budowlanym i nie ma uprawnień do wykonywania projektów architektonicznych bez ograniczeń.

  Informujemy wszystkich członków Izby o zaistniałej sytuacji, a zarazem przestrzegamy
  przed "autoryzowaniem" powyższego opracowania przez innego architekta.

  Jednocześnie zwracamy uwagę na odpowiedzialność prawną projektanta podpisującego projekt, którego nie opracował.

  arch. Anna Pawlicka-Zabojszcz
  Przewodnicząca Rady KPOIA RP

 • Pismo w sprawie przetargu w Gliwicach-aktualizacja

   

  Szanowni Państwo,

  Poniżej zamieszczamy pismo Przewodniczącej Rady SLOIA RP arch. Małgorzaty Pilinkiewicz oraz Sekretarza Rady SLOIA RP arch. Mikołaja Machulika dotyczące przetargu na wykonanie kompleksowej dokumentacji dla prac budowlano-konserwatorskich Ruin Teatru Muzycznego
  w Gliwicach (...).

  czytaj

 • Zgłoszenie do Nagrody Prezesa IARP za najlepszy opublikowany materiał związany z wykonywaniem zawodu architekta oraz dotyczący architektury

            W imieniu kol. Izabeli Klimaszewskiej Wice Przewodniczącej Komisji Wydawniczej KRIA RP informujemy o zaproszeniu do zgłoszenia kandydatów do dorocznej nagrody Prezesa IARP za najlepszy opublikowany materiał związany z wykonywaniem zawodu architekta oraz dotyczący architektury.
   
  Termin nadsyłania zgłoszeń: 12 stycznia 2015r.
   
 • Informacja dot. Komisji do spraw współpracy z samorządami


  Katowice, dnia 06 sierpnia 2014 roku


  Szanowne Koleżanki i Koledzy !


  Dyskusja na zebraniach obwodowych w bieżącym roku wykazała, że jednym najbardziej istotnych problemów dla naszych członków jest funkcjonowanie urzędów,
  a w szczególności procedury udzielania zamówień publicznych, oraz pozwoleń na budowę.
  Skala problemów wymaga usystematyzowanych permanentnych działań w tym obszarze.

  Zgodnie z programem działań obecnej Rady, sformułowanych na Zjeździe Okręgowym, Rada Okręgowa ŚLOIA, wypracowała poniższy roboczy program działań.
  Oprócz wymienionych w programie zagadnień, nadrzędnym celem jest uzyskanie realnego wpływu oraz partnerskiej współpracy z wszystkimi instytucjami odpowiedzialnymi w naszym województwie za kształtowanie przestrzeni, oraz politykę inwestycyjną.
  Prawdopodobnie ze względu na skalę województwa nie jest możliwe uzyskanie rezultatów
  w pełnym zakresie oczekiwań, jednak jak się wydaje nawet stworzenie paru pozytywnych precedensów, może wywołać efekt domina, stanowiąc wzorzec dobrych praktyk i współpracy.

  Rada SLOIA RP powołała roboczy zespół w składzie: Z. Jędrzejkiewicz, S. Nestrypke,
  A. Płomecki, P. Średniawa, H. Zubel, którego zadaniem jest powołanie Komisji do spraw współpracy z samorządami.
  Zakres zadań jest tak duży, że wymaga licznego zaangażowania członków naszej Izby Okręgowej. Dlatego bardzo prosimy szczególnie te Koleżanki i tych Kolegów, którzy wyrażali chęć współpracy na zebraniach obwodowych, o deklarację współpracy w tym zakresie.
  Deklaracje prosimy składać w formie e-mailowej w Sekretariacie Izby, tak aby we wrześniu możliwe było zorganizowanie zebrania inicjującego działanie Komisji.
  Bardzo liczymy i prosimy o pozytywne odpowiedzi i liczny udział Koleżanek i Kolegów
  w planowanym przedsięwzięciu, gdyż tylko „pospolite ruszenie” może przynieść oczekiwane zmiany w niekorzystnej obecnie sytuacji.
  (W załączeniu przekazujemy „Roboczy program współpracy Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP z samorządami i innymi organizacjami, związanymi z gospodarką przestrzenną oraz inwestycjami Województwa Śląskiego”).


  Małgorzata Pilinkiewicz Architekt IARP
  Przewodnicząca Rady SLOIA RP

  Piotr Średniawa Architekt IARP
  Zastępca Przewodniczącej Rady SLOIA RP

   

  Załączniki:

  pismo

  program roboczy

 • Terminy egzaminów na uprawnienia budowlane na rok 2014

   

  Krajowa Komisja Kwalifikacyjna ustaliła terminy egzaminów pisemnych na uprawnienia budowlane:

  sesja letnia - 6 czerwca 2014 r. – przyjmowanie dokumentów do 6 marca 2014r.
  sesja zimowa - 12 grudnia 2014 r. – przyjmowanie dokumentów do 31 sierpnia 2014r.  Dokumenty prosimy składać w teczkach, najlepiej białych, opisanych imieniem i nazwiskiem, adresem do korespondencji i kontaktowym numerem telefonu.

   

  Zgodnie z treścią uchwały KRIA nr O-36-IV-2014  z dnia 21.08.2014r. w sprawie wysokości opłaty za postępowanie kwalifikacyjne o nadanie uprawnień budowalnych
  w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń przedmiotowa opłata wynosi:

   

  1) z tytułu kwalifikowania 800 złotych (osiemset złotych 00/100)


  2) z tytułu przeprowadzenia egzaminu 800 złotych (osiemset złotych 00/100)


  3) z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu 450 złotych (czterysta pięćdziesiąt złotych 00/100)

   

  Opłata w wysokości j/w dotyczy wniosków o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego
  o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń, złożonych od dnia 10 sierpnia 2014 roku. • Informacja o opłatach na rok 2014

   

  Szanowni Państwo,

  Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z Uchwałą nr O-34-III-2013 KRIA RP z dnia 13 listopada 2013 roku o innych, niż składka członkowska opłatach obowiązujących w roku 2014, przedmiotowe opłaty wynoszą:

  – opłata za wpis na listę członków Izby350,00 zł;

  – opłata za ponowny wpis na listę członków Izby880,00 zł;

  – opłata za przywrócenie w prawach członka Izby po okresie zawieszenia350,00 zł.

   

  Jednocześnie infromujemy, że składka członkowska na rok 2014 nie uległa zmianie i wynosi nadal 70,00 zł miesięcznie.