• Zaproszenie na posiedzenie Rady 3 luty 2015 roku

   

  Zapraszam członków Rady Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP na 12 posiedzenie Rady, które odbędzie się w dniu 3 lutego 2015r. o godz.16.30 w lokalu Izby w Katowicach przy ul. 3 Maja 11.


  Posiedzenie będzie miało charakter otwarty dla wszystkich zainteresowanych członków Izby, których serdecznie zapraszam.

   

   

  Z koleżeńskim pozdrowieniem

  Przewodnicząca Rady Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP
  Małgorzata Pilinkiewicz Architekt IARP

   

  zaproszenie wraz z porządkiem obrad

 • Ostrzeżenie-możliwość naruszenia praw autorskich

   

  W związku z otrzymaniem informacji od arch. Witolda Milewskiego, członka Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP, będącego autorem projektu odbudowy Zamku Królewskiego w Poznaniu, ostrzegamy przed możliwością naruszenia praw autorskich. Prosimy o zapoznanie się z treścią pisma (czyt.).
  Zwracamy również uwagę, iż przywołana w tekście firma Arcus s.c. jest firmą z Poznania.

 • Zaproszenie na spotkanie Zespołu do spraw współpracy z samorządami

   

  Szanowne Koleżanki i Koledzy!


  Serdecznie zapraszamy na inauguracyjne robocze spotkanie Zespołu do spraw współpracy z samorządami. Spotkanie odbędzie się 30 stycznia 2015 r. /piątek/ w siedzibie naszej Izby w Katowicach przy ul. 3 Maja 11 o godz. 16.30. W ramach spotkania planujemy powołanie struktur Zespołu oraz omówienie zadań i wstępnego planu działania na rok 2015.

   

  Zapraszamy wszystkich zainteresowanych a w szczególności Koleżanki i Kolegów, którzy deklarowali wolę pracy w takim zespole problemowym.

   

  Zastępca Przewodniczącej Rady SLOIA RP

  arch. Piotr Średniawa

 • Terminy egzaminów i wysokość opłat w 2015r.

   

  Krajowa Komisja Kwalifikacyjna ustaliła termin egzaminu pisemnego na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej w zakresie do projektowania bez ograniczeń oraz w pozostałych zakresach wymienionych w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 932 z późn. zm.):

  – sesja letnia – 12 czerwca 2015 r. godz. 10:00 – termin złożenia wniosków: 12 marca 2015r.

  – sesja zimowa – 11 grudnia 2015 r. godz. 10:00 – termin złożenia wniosków: 11 września 2015r. 


  Opłaty za postępowanie kwalifikacyjne o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń wynoszą:

  z tytułu kwalifikowania – 800,- zł.  
  z tytułu przeprowadzenia egzaminu – 800,- zł.
  z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu – 450,- zł.

 • Informacja o opłatach na rok 2015

   

  Szanowni Państwo,

  Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z Uchwałą nr O-48-IV-2014 KRIA RP z dnia 13 listopada 2014 roku o innych, niż składka członkowska opłatach obowiązujących w roku 2015, przedmiotowe opłaty wynoszą:

  – opłata za wpis na listę członków Izby370,00 zł;

  – opłata za ponowny wpis na listę członków Izby910,00 zł;

  – opłata za przywrócenie w prawach członka Izby po okresie zawieszenia370,00 zł.

   

  Jednocześnie infromujemy, że składka członkowska na rok 2015 uległa zmianie i wynosi  74,00 zł miesięcznie.