• Zaproszenie na szkolenie 10/02/2016 Bielsko-Biała

   

  Śląska Okręgowa Izba Architektów RP
  we współpracy ze
  Stowarzyszeniem Architektów Polskich SARP O/Katowice i O/Bielsko-Biała
  zaprasza na kolejne szkolenie zawodowe skierowane do swoich członków,
  środowiska architektów oraz projektantów.

  W cyklu:
  „program obowiązkowy”
  odbędzie się szkolenie:
  Odpowiedzialność cywilna i zawodowa architektów
  - praktyczne aspekty odpowiedzialności cywilnej i zawodowej
  na przykładach szkód i roszczeń.


  W cyklu, który dedykowany jest elementarnym zagadnieniom i obowiązkom zawodowym, odbędzie się wykład omawiający problematykę odpowiedzialności cywilnej i zawodowej architektów w praktycznych aspektach prowadzonej działalności. Wykład oparty będzie na przykładach najczęściej występujących szkód i roszczeń.
  Tematem szczególnym szkolenia będzie zwiększenie świadomości praw i obowiązków architektów w kontekście odpowiedzialności cywilnej i zawodowej, a także bezpieczeństwa finansowego w związku z wykonywanym zawodem.
  Szkolenie prowadzone jest we wszystkich Okręgowych Izbach Architektów RP w ramach umowy generalnej zawartej pomiędzy IARP a PZU SA.

  Szkolenie odbędzie się
  10 lutego 2016r. (środa), w godz. 14.45 – 18.45
  w siedzibie SARP O/Bielsko-Biała przy ul. Głębokiej 16/6 w Bielsku-Białej

  Główny prowadzący:
  Robert Popielarz
  Główny Specjalista ds. Ubezpieczeń
  firma iExpert.pl SA

  Zapisy oraz dalsze informacje dostępne są pod adresem:

  https://szkolenia.iarp.pl/szkolenie/307


  lub telefonicznie (SLOIA: 32 253 01 27)

  Serdecznie zapraszamy!


  Rada SLOIA RP
  SARP Zarząd O/Katowice i O/Bielsko-Biała

 • Zaproszenie na spotkanie z Przewodniczącym OKK SLOIA RP 11/02/2016

   

  Zapraszamy wszystkich kandydatów pragnących starać się o uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej na spotkanie z Przewodniczącym Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej SLOIA RP.


  Spotkanie odbędzie się w dniu 11 lutego 2016r. o godz. 16.00 w siedzibie Śląskiej Okręgowej Izby Architektów w Katowicach ul. 3 Maja 11.


  Poruszane kwestie:
  - Jakie kończyć studia I i II stopnia?
  - Jak planować praktykę projektową i budowlaną?
  - Na czym polega praktyka projektowa i budowlana?
  - Na jakie uprawnienia budowlane będziemy składać wnioski?
  - Jak przygotować wnioski na uprawnienia budowlane?
  - jak przygotować się do egzaminu?


  Serdecznie zapraszamy!

 • Uroczyste nadanie uprawnień 14/01/2016

   

  Dnia 14 stycznia br. w samo południe w siedzibie SLOIA w Katowicach odbyło się uroczyste wręczenie decyzji nadających uprawnienia budowlane kandydatom, którzy zdali egzamin na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej.


  Po raz drugi Izba Architektów oprócz uprawnień do projektowania bez ograniczeń wręczała uprawnienia budowlane do: projektowania w ograniczonym zakresie, kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, uprawnienia łączone do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie oraz uprawnienia łączone do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń.


  Uprawnienia wręczali: Przewodnicząca Rady SLOIA arch. Małgorzata Pilinkiewicz oraz Przewodniczący OKK SLOIA arch. Wojciech Podleski.


  Oprócz uprawnień każdy otrzymał tradycyjnie prezent od izby, tym razem w postaci książki prof. arch. Janusza Włodarczyka "Architektura i Muzyka, razem."


  Raz jeszcze serdecznie gratulujemy!  Link do Galerii: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1245841932098569.1073741845.1060001534015944&type=3

 • XVI edycja Konkursu Architektonicznego im. Małgorzaty Baczko i Piotra Zakrzewskiego

   

  Szczegóły w załącznikach poniżej:

   

  – Ogłoszenie – czytaj;

   

  – Regulamin – czytaj.

   

 • Odpowiedzi UZP na pisma SLOIA RP


  Zamieszczamy odpowiedzi Urzędu Zamówień Publicznych na nasze pisma w sprawach:

   

  - tłumaczenia Dyrektywy 2014/24/UE – czytaj;


  - zamówienia publicznego "Zaprojektowanie i wybudowanie szkoły podstawowej w Niepołomicach (...)" – czytaj;


  - zamówienia publicznego "(...) Budowa trzech basenów w dzielnicach" w Katowicach – czytaj.

 • Zaproszenie na Benefis arch. Jerzego Gottfrieda


  Śląska Okręgowa Izba Architektów RP, jako partner projektu, w imieniu prof. zw. dr hab. Jana Malickiego, Dyrektora Biblioteki Śląskiej w Katowicach ma zaszczyt zaprosić na Benefis Architekta Jerzego Gottfrieda pt: „Uczniowie cieśli”, w ramach 3. edycji cyklu TWÓRCY ŚLĄSKIEJ ARCHITEKTURY, który odbędzie się 21 stycznia 2016 r. o godz. 17.00.


  Biblioteka Śląska w Katowicach, Plac Rady Europy 1 / Sala Parnassos


  Prosimy o potwierdzenie przybycia:
  telefonicznie: 32 255 43 21
  lub mailowo:
  domoswiatowy@bs.katowice.pl
  do dnia 18 stycznia 2016r.

 • Pisma Rady SLOIA RP

   

  Szanowni Państwo,

   

  Poniżej zamieszczamy pisma Rady SLOIA RP dotyczące:

   

  – postępowania w sprawie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (...) Budowa trzech basenów w dzielnicach – czytaj;

   

  – koncepcji przebudowy i rozbudowy budynku Planetarium Śląskiego – czytaj.

   

  Zapraszamy do zapoznania się z treścią pism. 

 • Pismo w sprawie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE

   

  Poniżej zamieszczamy pismo Przewodniczącej Rady SLOIA RP arch. Małgorzaty Pilinkiewicz oraz Sekretarza Rady SLOIA RP arch. Mikołaja Machulika w sprawie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 roku.

   

  czytaj

 • Terminy egzaminów na uprawnienia w roku 2016

   

  Krajowa Komisja Kwalifikacyjna ustaliła termin egzaminu pisemnego na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej w zakresie do projektowania bez ograniczeń oraz w pozostałych zakresach wymienionych w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 932 z późn. zm.):

  – sesja letnia – 24 czerwca 2016 r. godz. 10:00 – termin złożenia wniosków: 24 marca 2016r.

  – sesja zimowa – 16 grudnia 2016 r. godz. 10:00 – termin złożenia wniosków: 16 września 2016r.

   

  Opłaty za postępowanie kwalifikacyjne o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń od 10 sierpnia 2014 r. wynoszą:

  – z tytułu kwalifikowania = 800,- zł.
  – z tytułu przeprowadzenia egzaminu = 800,- zł.
  – z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu = 450,- zł.


 • Pismo SLOIA RP w sprawie zamówienia publicznego w Niepołomicach


  Poniżej zamieszczamy pismo Rady SLOIA RP w związku z zamówieniem publicznym w Niepołomicach.

  czytaj
 • Komunikaty Skarbnika KRIA w sprawie opłat na rok 2016

   

  Szanowni Państwo,

   

  poniżej zamieszczamy komunikaty Skarbnika KRIA dotyczące:

  – wysokości składki członkowskiej w roku 2016 – czytaj;

  – wysokości opłat za wpis na listę członków w roku 2016 – czytaj

 • Opinia Rady SLOIA RP

   

  Poniżej zamieszczamy Opinię Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP w sprawie kwalifikacji członków sądu konkursowego.

   

  Czytaj 

 • Porozumienie SLOIA RP – SARP

   

  W siedzibie Śląskiej Okręgowej Izby Architektów w Katowicach, na Nadzwyczajnym posiedzeniu Rady, w którym uczestniczyli Prezes SARP O/Katowice, Prezes SARP O/Częstochowa, Wice Prezes SARP Oddział Bielsko-Biała oraz sędziowie- członkowie oraz przedstawiciele KSK Oddziałów SARP jw., w dniu 20 maja 2015 roku zostało podpisane, przez najważniejsze organizacje zrzeszające i reprezentujące architektów na terenie Województwa Śląskiego, Porozumienie w sprawie organizacji konkursów na twórcze prace projektowe w dziedzinie urbanistyki i architektury.


  Jest to ważny i historyczny moment dla naszego środowiska zawodowego.
  Odnieśliśmy wspólnie sukces w dążeniu do integracji i wykorzystaniu potencjałów różnych organizacji jednego środowiska.


  Naszym celem jest z jednej strony ochrona zawodu, dbałość o warunki jego wykonywania i doskonalenie zawodowe, a z drugiej bliska współpraca z jednostkami korzystającymi z finansów publicznych dla realizacji inwestycji, powstałych w wyniku pracy architektów.


  Jako środowisko zawodowe architektów możemy i powinniśmy stać się sprawnym i
  kompetentnym partnerem w takich przedsięwzięciach, korzystając z wiedzy, doświadczenia i praktyki zawodowej naszych członków, sędziów konkursowych,
  którzy reprezentując środowisko architektów będą służyć pomocą dla zamawiających przy organizacji konkursów, których regulaminy i warunki spełnią oczekiwania zarówno architektów jak zamawiających.

  Sygnatariuszami porozumienia zostali:


  – Śląska Okręgowa Izba Architektów RP 


  – Stowarzyszenie Architektów Polskich odział Katowice

   

  – Stowarzyszenie Architektów Polskich odział Bielsko-Biała

   

  – Stowarzyszenie Architektów Polskich odział Częstochowa

   

   

  Treść porozumienia: czytaj

   

   

  https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1098104100205687.1073741834.1060001534015944&type=1


   

 • Śląska Okręgowa Izba Architektów na Facebooku

   

   https://www.facebook.com/slaska.iarp

   

   Zapraszamy!