• Porozumienie SLOIA RP – SARP

   

  W siedzibie Śląskiej Okręgowej Izby Architektów w Katowicach, na Nadzwyczajnym posiedzeniu Rady, w którym uczestniczyli Prezes SARP O/Katowice, Prezes SARP O/Częstochowa, Wice Prezes SARP Oddział Bielsko-Biała oraz sędziowie- członkowie oraz przedstawiciele KSK Oddziałów SARP jw., w dniu 20 maja 2015 roku zostało podpisane, przez najważniejsze organizacje zrzeszające i reprezentujące architektów na terenie Województwa Śląskiego, Porozumienie w sprawie organizacji konkursów na twórcze prace projektowe w dziedzinie urbanistyki i architektury.


  Jest to ważny i historyczny moment dla naszego środowiska zawodowego.
  Odnieśliśmy wspólnie sukces w dążeniu do integracji i wykorzystaniu potencjałów różnych organizacji jednego środowiska.


  Naszym celem jest z jednej strony ochrona zawodu, dbałość o warunki jego wykonywania i doskonalenie zawodowe, a z drugiej bliska współpraca z jednostkami korzystającymi z finansów publicznych dla realizacji inwestycji, powstałych w wyniku pracy architektów.


  Jako środowisko zawodowe architektów możemy i powinniśmy stać się sprawnym i
  kompetentnym partnerem w takich przedsięwzięciach, korzystając z wiedzy, doświadczenia i praktyki zawodowej naszych członków, sędziów konkursowych,
  którzy reprezentując środowisko architektów będą służyć pomocą dla zamawiających przy organizacji konkursów, których regulaminy i warunki spełnią oczekiwania zarówno architektów jak zamawiających.

  Sygnatariuszami porozumienia zostali:


  – Śląska Okręgowa Izba Architektów RP 


  – Stowarzyszenie Architektów Polskich odział Katowice

   

  – Stowarzyszenie Architektów Polskich odział Bielsko-Biała

   

  – Stowarzyszenie Architektów Polskich odział Częstochowa

   

   

  Treść porozumienia: czytaj

   

   

  https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1098104100205687.1073741834.1060001534015944&type=1


   

 • 18.majówka architektów w Ustroniu 23.05.2015r.

   

  http://www.sarp.katowice.pl/18_majowka_architektow_w_Ustroniu.html

   

 • Ogłoszenie – Śląska Izba Lekarska w Katowicach

   

  Poniżej zamieszczamy informację otrzymaną od Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach.

   

  czytaj

 • Relacja ze spotkania zespołu ds. współpracy z samorządami terytorialnymi

   

  11 maja (br.) odbyło się spotkanie zespołu ds. współpracy z samorządami terytorialnymi.

  Dziękujemy osobom przybyłym, zapraszamy pozostałych chętnych do włączenia się w prace zespołu.


  W terminie do 2 tygodni zostanie uruchomiona podstrona w ramach naszej witryny internetowej poświęcona wyłącznie temu tematowi, ukazująca strukturę działania, cele, zespół osób, które w chwili obecnej zaoferowały swoje uczestnictwo.


  Następne spotkanie planowane jest w pierwszej połowie czerwca. 

   


  Arkadiusz Płomecki, architekt IARP

  członek Rady SLOIA RP 

 • Nadzwyczajne posiedzenie Rady SLOIA RP i KSK SARP

   

  Serdecznie zapraszam na Nadzwyczajne posiedzenie Rady SLOIA RP i KSK SARP o/Katowice, o/Częstochowa, o/Bielsko-Biała zaplanowane na dzień 20 maja br. (środa) na godz. 16.00 w siedzibie Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP w Katowicach ul. 3 Maja 11.

  Tematem spotkania będzie porozumienia naszego środowiska w sprawie konkursów architektonicznych.


  Z koleżeńskim pozdrowieniem
  Małgorzata Pilinkiewicz, architekt IARP
  Przewodnicząca Rady SLOIA RP

 • Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego 2015


  Szanowni Państwo,


  Przypominamy, że do 29 maja br. można dokonywać zgłoszeń do konkursu Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego 2015.


  Do udziału w konkursie można zgłaszać realizacje urbanistyczne i architektoniczne kształtujące przestrzeń publiczną z terenu województwa śląskiego, które zostały zrealizowane w ubiegłym roku kalendarzowym. Zgłoszone projekty oceniane będą przez specjalnie powołane jury, oceny dokonają także internauci w trakcie specjalnej zabawy internetowej organizowanej na stronie województwa.

   
  Nagrody i wyróżnienia przyznane zostaną w czterech kategoriach: przestrzeń publiczna, zrewitalizowana przestrzeń publiczna, obiekt użyteczności publicznej, zrewitalizowany obiekt użyteczności publicznej.


  Laureatów konkursu poznamy w październiku. Głosowanie internautów trwać będzie przez cały sierpień.

   
  Szczegółowe informacje o konkursie „Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego 2015”, w tym Warunki Konkursu oraz Kartę Zgłoszeniową można uzyskać na stronie internetowej Województwa Śląskiego pod adresem:

   

   http://www.slaskie.pl/npp

 • Informacja SARP w sprawie konkursu na Centrum Eko-Inwestycji w Gdańsku

   

  W związku z wycofaniem się sędziów SARP, jednocześnie członków IARP z sędziowania konkursu Centrum Eko-Inwestycji w Gdańsku organizowanego przez Politechnikę Gdańską z uwagi na zastrzeżenia wobec regulaminu konkursu prosimy o zapoznanie się z treścią pisma ZG SARP i rozważenie ryzyka zawodowego udziału w tym konkursie.


  Mikołaj Machulik, Architekt IARP
  Sekretarz SLOIA RP


  – pismo ZG SARP – czytaj

 • Wystawa: Buszko-Franta

   

  23 kwietnia - 7 czerwca 2015 w Muzeum Architektury we Wrocławiu


  Wystawa prezentuje dorobek najbardziej znamienitego duetu w historii śląskiej architektury – Henryka Buszki i Aleksandra Franty. Ich projekty są dziś interpretowane jako jedne z najważniejszych ikon śląskiej architektury. Katowicki 'tauzen' – czyli osiedle Tysiąclecia, z charakterystycznymi punktowcami przypominającymi kolby kukurydzy, 'gwiazdy' na osiedlu Roździeńskiego, czy niezwykły kompleks domów sanatoryjnych w Ustroniu, to najbardziej rozpoznawalne realizacje duetu. Oprócz nich na wystawie zostanie zaprezentowanych kilkadziesiąt innych projektów i realizacji architektów, od wczesnych dzieł z lat 50., po projekty z lat 90-tych.


  Prezentacja została przygotowana w ramach organizowanego przez Bibliotekę Śląską w Katowicach cyklu:Twórcy Śląskiej Architektury. Portrety Celem projektu jest zdokumentowanie, zarchiwizowanie, opracowanie i promocja dziedzictwa architektury tworzonej w województwie śląskim po 1945 r. przez wybitnych twórców, dziś określanych mianem Architektów-Nestorów. Do inicjatywy przyłączyły się najważniejsze instytucje naukowe, jak również te zawodowo zajmujące się architekturą regionu: Politechnika Śląska w Gliwicach (Wydział Architektury), Stowarzyszenie Architektów Polskich oddział katowicki, Śląska Okręgowa Izba Architektów, pracownicy Zakładu Historii Sztuki Uniwersytetu Śląskiego, Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, a także Wydział Promocji Urzędu Miasta Katowice. Projekt ma więc charakter monograficzny – w kolejnych odsłonach cyklu prezentowane będą sylwetki Architektów-Nestorów wraz z ich dorobkiem zawodowym, naukowym oraz rysem biograficznym. Bohaterami projektu będą m.in. Henryk Buszko, Aleksander Franta, Jerzy Gottfried, Jurand Jarecki, Marian Skałkowski, Ludmiła Horwath-Gomułowa, Andrzej i Maria Czyżewscy, Janusz i Bożena Włodarczykowie, Jerzy Witeczek, Tadeusz Pfuetzner, Stanisław Niemczyk. W ramach projektu odbywać będą się benefisy twórców, wystawy, promocje monografii naukowych oraz inne wydarzenia towarzyszące.

  Zapraszamy.

   

   http://www.ma.wroc.pl/wystawy_aktualne464.html

   

  https://www.facebook.com/events/382421525281170/382421771947812/


 • Relacja z posiedzenia Rady 05/05/2015

   


  5 maja 2015 r. odbyło się 15 posiedzenie Rady SLOIA RP kadencji 2014-2018. Poświęcone było przede wszystkim bieżącym sprawom członkowskim oraz sprawie konkursów – porozumienia pomiędzy SLOIA RP a oddziałami SARP w obszarze działania izby okręgowej tj. Katowice, Bielsko-Biała i Częstochowa.


  Sprawy członkowskie


  Przyjęto nowych 4 członków. Skreślono lub zawieszono 2 osoby.
  Do egzaminu na uprawnienia budowlane sesji wiosennej OKK dopuściła 33 osoby. 22 osoby zgłosiły się z poprzednich sesji. Egzamin będzie więc przewidziany dla łącznie 55 osób.
  Rada SLOIA RP złożyła wnioski do Krajowej Rady IARP o przyznanie regulaminowej odznaki honorowej II stopnia – złotej 4 członkom SLOIA RP.


  Konkursy


  W sprawach bieżącego monitorowania konkursów i przetargów omówiono przebieg próby nawiązania dialogu pomiędzy Izbą Architektów a Dyrekcją Muzeum Narodowym w Krakowie. Przekazano informację o decyzji Prezesa Jaworznickiego Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. o unieważnieniu konkursu i ogłoszeniu przetargu na Koncepcję urbanistyczną oraz architektoniczno – budowlaną zabudowy wielorodzinnej osiedla mieszkaniowego Sadowa Góra w Jaworznie i sporządzenie projektu budowlano-wykonawczego dla I przedsięwzięcia obejmującego budowę minimum 80 mieszkań zgodnie z w/w koncepcją.


  W wyniku analizy stanowiska organizatora konkursu wobec uwag wniesionych przez KRIA RP i MPOIA RP SLOIA RP wystosowała pismo do Muzeum Narodowego w Krakowie w nawiązaniu do wprowadzonych przez Zamawiającego zmian do regulaminu. W opinii Śląskiej Okręgowej Izby Architektów wciąż istnieją bowiem zagrożenia prawne dla skutecznej i właściwej realizacji zawodu zaufania publicznego przez członków izby, którzy przystąpią do procedury konkursowej na opracowanie koncepcji architektonicznej przebudowy, rozbudowy i/lub nadbudowy Gmachu Głównego Muzeum Narodowego w Krakowie. Treść pisma dostępna jest na stronie internetowej izby.

   
  Wraz z zaproszonymi gośćmi, w tym Prezydium Zarządu SARP Oddział Katowice, omówiono problematykę organizacji konkursów architektonicznych oraz uczestnictwa i reprezentacji środowiska architektów w komisjach konkursowych. Celem porozumienia jest wspólne dopracowanie funkcjonujących procedur w zakresie konkursów architektonicznych i architektoniczno – urbanistycznych organizowanych na terenie Województwa Śląskiego oraz eliminowanie powstających problemów, dotyczących głównie warunków konkursowych, w szczególności w konkursach realizacyjnych, budzących największą ilość kontrowersji.
  SLOIA RP wspólnie z SARP zamierza dążyć do podnoszenia tych procedur na możliwie wysoki i korzystny dla naszych członków poziom.


  Porozumienie ma na celu określenie podstawowych standardów obowiązujących członków Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP i SARP, powoływanych do komisji konkursowych, a odnoszących się do warunków i regulaminów procedur konkursowych, które mogą uzyskać rekomendację SLOIA RP i SARP.

   

  Mikołaj Machulik, architekt IARP

  Sekretarz Rady SLOIA RP

 • Ostrzeżenie – możliwość naruszenia praw autorskich

   

  W związku z otrzymaniem (za pośrednictwem biura Lubelskiej OIA RP ) informacji od arch. Małgorzaty Wałęgi, członka Lubelskiej OIA  RP, autorki projektu hali użytkowanej na SPRZEDAŻ I SERWIS MASZYN ROLNICZYCH w Świdniku, ostrzegamy przed możliwością naruszenia praw autorskich. Prosimy o zapoznanie się z treścią pisma – czytaj

 • Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej – Muzeum Narodowe w Krakowie – ciąg dalszy

   

  Poniżej zamieszczamy dalszą korespondencję w przedmiotowej sprawie:

   

  – pismo Rady SLOIA 314/SLOR/2015 – czytaj

   

  – pismo KRIA 312/KRIA/2015/w – czytaj

   

   

  Wcześniejsze pisma:

   

  – pismo Rady Małopolskiej OIA – czytaj

   

  – pismo Krajowej Rady IARP – czytaj

   

 • Informacja w sprawie postępowania dotyczącego projektu osiedla Sadowa Góra w Jaworznie

   

  Nawiązując do pisma Prezesa Zarządu JTBS sp. z o.o. z dnia 29 kwietnia 2015 (w załączeniu) oraz unieważnienia przedmiotowego konkursu i ogłoszenia przetargu nieograniczonego na koncepcję urbanistyczną oraz architektoniczno-budowlaną zabudowy wielorodzinnej i sporządzenie projektu budowlano-wykonawczego (Sadowa Góra) w tym samym dniu, pragniemy poinformować, że SLOIA RP wyczerpała formy dialogu z zamawiającym, wskazując jednocześnie możliwości prawidłowego rozwiązania problemu. Zamawiający nie skorzystał z oferowanej pomocy, mimo złożonej deklaracji, unieważniając konkurs i wybierając tryb przetargu.


  W związku z powyższym zwracamy uwagę naszym członkom, że biorąc udział w przedmiotowym przetargu, na własne ryzyko wykonują bezpłatną pracę, w postaci koncepcji będącej składnikiem oferty, którą oceniać będzie komisja przetargowa, składająca się z osób o nieznanych kwalifikacjach, w trybie jawnym, gdyż zgodnie z przepisami każdy dokument stanowiący treść oferty musi zostać podpisany przez wykonawcę. Przyjęta procedura oraz SIWZ budzą wątpliwości SLOIA RP zarówno co do przyjętego trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem są twórcze prace projektowe, zachowania gwarancji prawidłowej oceny de facto pracy konkursowej i nie zapewnia przyjętych, przy tego typu zamówieniach, standardów oceny złożonych ofert.


  Zgodnie z art.7. p.z.p. zamawiający zobligowany jest do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców.


  Zgodnie z art.29. p.z.p. przedmiot zamówienia musi być opisany w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności, mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.
  Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.


  Jednakże w tym przypadku przedmiotem zamówienia jest planowanie przestrzenne, projektowanie urbanistyczne i architektoniczno-budowlane (art. 110. p.z.p.), a także prawa autorskie (zał. 7 do SIWZ – umowa) do dzieła. Mamy więc do czynienia z zamówieniem publicznym w zakresie działalności twórczej, którego przedmiotu nie można z góry opisać w sposób jednoznaczny i wyczerpujący (art. 2. p.z.p. w związku z art. 29. p.z.p.).


  Właściwym przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z p.z.p. jest więc konkurs, z którego zamawiający, z niezrozumiałych powodów – „przyczyn niezależnych” – zrezygnował, nie podając podstawy prawnej i merytorycznej.
  Unieważnienie nie nastąpiło z powodów kryteriów art. 124 i 93 ust.1 pkt 6) i 7) p.z.p., czyli, że:
  - nie został złożony żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie lub żadna praca konkursowa, a w przypadku, o którym mowa w art. 111 ust. 1 pkt 2, co najmniej dwie prace konkursowe albo jeżeli nie rozstrzygnięto konkursu ;
  - wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
  - postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie nie podlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.


  SLOIA RP będzie z uwagą śledzić toczące się postępowanie oraz jego skutki, zachowując ustawowo zagwarantowane możliwości wykonania dalszych kroków prawnych.


  Mikołaj Machulik, architekt IARP
  Sekretarz SLOA RP

   

  – odpowiedź Prezesa Zarządu TJBS na pismo Rady SLOIA RP – czytaj

 • Komunikat Małopolskiej OIA RP

   

  Poniżej zamieszczamy link do strony Małopolskiej OIA RP:

  http://mpoia.pl/index.php/mpoia/informacje/762-mala-nowelizacja-prawa-budowlanego

   

 • Wykaz aktów prawnych-sesja letnia 2015

   

  Wykaz aktów prawnych obowiązujących na egzaminie na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej w sesji letniej 2015, tj. w dniu 12 czerwca 2015 r. (Obowiązuje stan prawny na dzień egzaminu).

  Wykaz dotyczy uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej we wszystkich rodzajach i specjalnościach nadawanych przez Izbę Architektów RP, tj.:

  – do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń;
  – do projektowania bez ograniczeń;
  – do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń;
  – do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie;
  – do projektowania w ograniczonym zakresie;
  – do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie.

   

  Pobierz

 • Śląska Okręgowa Izba Architektów na Facebooku

   

   https://www.facebook.com/slaska.iarp

   

   Zapraszamy!

 • Serwis MKiDN na temat prawa autorskiego

   

  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego prowadzi serwis poświęcony prawu autorskiemu oraz medialnemu.
  W serwisie można znaleźć informacje o obowiązujących oraz przygotowywanych polskich, europejskich i międzynarodowych zmianach legislacyjnych.  Na portalu został zamieszczony także zbiór orzeczeń wydanych przez polskie sądy czy Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz podstawowe informacje z zakresu prawa autorskiego oraz medialnego sformułowane w przystępnej, przyjaznej dla czytelnika formie.

  www.prawoautorskie.gov.pl


 • Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego nie wydaje wiążących interpretacji prawa

   

  Na początku listopada 2014 r. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, min. Robert Dziwiński na spotkaniu z Przewodniczącym Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa oraz Prezesem Stowarzyszenia Architektów Polskich podpisał „Porozumienie o współpracy pomiędzy Głównym Inspektorem Nadzoru Budowlanego, Przewodniczącym Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa oraz Prezesem Stowarzyszenia Architektów Polskich”. W dokumencie tym dwa paragrafy - 1 i 2 dotyczą wydawania wiążących interpretacji obowiązującego prawa. 12 listopada 2014 r., wkrótce po podpisaniu „Porozumienia…” na stronie internetowej Zarządu Głównego SARP ukazała się informacja o spotkaniu zawierająca między innymi takie stwierdzenia: „Zbiór obecnie odmiennie interpretowanych przepisów i sytuacji będących elementami cyklu realizacji i odbioru wznoszonych obiektów powinien stanowić listę spraw przygotowaną przez PZiTB oraz SARP, a wspólna ich ocena wraz z wypracowanymi wykładniami kontrasygnowanymi przez GUNB powinny stanowić twarde zasady postępowania dla wszystkich uczestników procedur inwestycyjnych.” oraz „Na podstawie zawartego porozumienia z udziałem GUNB wykładnia przepisów i ich interpretacja staje się obowiązująca na obszarze całego kraju.”


  Krajowa Rada Izby Architektów RP zwróciła się do Ministra Roberta Dziwińskiego z prośbą o wyjaśnienie wątpliwości co do legalności wydawania wiążących interpretacji obowiązującego prawa na podstawie dokumentu „Porozumienia o współpracy…”

   

  W swojej odpowiedzi na pismo Krajowej Rady IARP Minister Robert Dziwiński napisał: „Jednocześnie podkreślenia wymaga, że zgodnie z art. 7 Konstytucji RP z dnia 2 kwietna 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.) organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. Powyższe oznacza, że organy władzy publicznej mogą powstać tylko na podstawie przepisów prawa, a normy prawne muszą określać ich kompetencje, zadania i tryb postępowania, wyznaczając tym samym granice ich aktywności. Natomiast żaden z aktów prawnych nie nadaje Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego uprawnień do wydawania powszechnie obowiązującej i wiążącej wykładni prawa. Uprawnienie takie nie wynika tym bardziej z podpisanego porozumienia”.


  Odpowiedź Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego na zgłoszone wątpliwości upoważnia Krajową Radę IARP do poinformowania architektów - członków Izby Architektów RP o tym, że interpretacje prawa wydane na podstawie dokumentu Porozumienia o współpracy pomiędzy Głównym Inspektorem Nadzoru Budowlanego, Przewodniczącym PZiTB oraz Prezesem SARP” nie są wiążące, a powoływanie się na nie następuje na własne ryzyko.

 • Terminy egzaminów i wysokość opłat w 2015r.

   

  Krajowa Komisja Kwalifikacyjna ustaliła termin egzaminu pisemnego na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej w zakresie do projektowania bez ograniczeń oraz w pozostałych zakresach wymienionych w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 932 z późn. zm.):

  – sesja letnia – 12 czerwca 2015 r. godz. 10:00 – termin złożenia wniosków: 12 marca 2015r.

  – sesja zimowa – 11 grudnia 2015 r. godz. 10:00 – termin złożenia wniosków: 11 września 2015r. 


  Opłaty za postępowanie kwalifikacyjne o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń wynoszą:

  z tytułu kwalifikowania – 800,- zł.  
  z tytułu przeprowadzenia egzaminu – 800,- zł.
  z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu – 450,- zł.

 • Informacja o opłatach na rok 2015

   

  Szanowni Państwo,

  Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z Uchwałą nr O-48-IV-2014 KRIA RP z dnia 13 listopada 2014 roku o innych, niż składka członkowska opłatach obowiązujących w roku 2015, przedmiotowe opłaty wynoszą:

  – opłata za wpis na listę członków Izby370,00 zł;

  – opłata za ponowny wpis na listę członków Izby910,00 zł;

  – opłata za przywrócenie w prawach członka Izby po okresie zawieszenia370,00 zł.

   

  Jednocześnie infromujemy, że składka członkowska na rok 2015 uległa zmianie i wynosi  74,00 zł miesięcznie.