• Warunki Dwudziestej Edycji Konkursu Architektura Roku Województwa Śląskiego – rok 2014

 • ARCHIziemniak w Ustroniu

  27 września 2014, sobota,  początek godz. 15.00
  ARCHIziemniak w Ustroniu
  miejsce: Willa Gen. J. Ziętka, Ustroń, ul. Zielona 1 
  Zarząd oddziału Katowice Stowarzyszenia Architektów Polskich serdecznie zaprasza Szanowne Koleżanki i Szanownych Kolegów na doroczną imprezę plenerową ARCHIziemniak 2014, który otwiera Śląskie dni Architektury, Partnerem jest Śląska Okręgowa Izba Architektów. 
  Zapraszamy architektów wraz z całymi rodzinami! 
  W programie ARCHIziemniak 2014: 
  - coroczny rajd cyklistów o godz.12
  - oficjalne otwarcie ARCHIziemniaka
  - grillowanie
  - zabawy i konkursy dla dzieci
   Natomiast 26 września 2014r w piątek, zapraszamy na warsztaty ArchiCAD o godz. 18.00
  Udział wyłącznie za potwierdzeniem obecności.   
  Zapisy w biurze SARP Katowice ul. Dyrekcyjna 9  lub drogą elektroniczną biuro@sarp.katowice.pl
 • ZAPROSZENIE

  Śląska Okręgowa Izba Architektów otrzymała zaproszenie na VI ŚLĄSKIE FORUM
  INWESTYCJI, BUDOWNICTWA, NIERUCHOMOŚCI organizowane m.in. przez Śląską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa.

  więcej informacji

 • Śląska Okręgowa Izba Architektów RP
  we współpracy ze
  Stowarzyszeniem Architektów Polskich SARP Oddział Katowice
  rozpoczyna nową edycję szkoleń zawodowych, skierowaną do swoich członków, środowiska architektów oraz projektantów.
   
  W cyklu „program obowiązkowy”, który dedykowany będzie elementarnym zagadnieniom i obowiązkom zawodowym, odbędzie się szkolenie na tematy związane z uzgadnianiem projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej. W czasie wykładu omówione będą zasady uzgadniania dokumentacji, ich tryb i zakres, a także rola rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.
  Celem szczególnym szkolenia będzie poszerzenie wiedzy zawodowej uczestników w zakresie wybranych problemów projektowania instalacji wentylacji pożarowej w budynkach.
  Kwestie merytoryczne szkolenia uzupełnione zostaną prezentacją firmy, której misją gospodarczą jest – między innymi – zapewnienie kompleksowej pomocy w projektowaniu systemów ochrony przeciwpożarowej obiektów, „jednocześnie komponujących się z wizją architektoniczną”.
  Szkolenie odbędzie się
  23 września 2014r. (wtorek),w godz. 15.00 – 18.00
  w siedzibie SARP O/Katowice przy ul. Dyrekcyjnej 9 w Katowicach
  (Galeria Architektury SARP / ARCHIBAR).
  Główny prowadzący:
  Mgr inż. Marian Skaźnik
  Rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.
  Wieloletni naczelnik wydziału kontrolno-rozpoznawczego w KW PSP w Katowicach, były prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa i Oddziału SITP w Katowicach, autor licznych publikacji książkowych, wystąpień na konferencjach krajowych i międzynarodowych oraz publikacji w prasie fachowej poświęconych wentylacji pożarowej. Członek Rady Redakcyjnej kwartalnika SITP „Ochrona przeciwpożarowa”, autor wielu opracowań dotyczących koncepcji zabezpieczenia przed zadymieniem pasaży, atriów, centrów logistycznych, budynków wysokich oraz garaży - w tym symulacji CFD.
  Zapisy oraz dalsze informacje dostępne są pod adresem:
   Serdecznie zapraszamy!
  Rada SLOIARP
  SARP Zarząd O/Katowice
 • Szkolenie: Problemy przy projektowaniu dachów – przykłady, analizy i rozwiązania w świetle nowych wymagań związanych z rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

  Rada Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP zaprasza członków SLOIA RP
  na szkolenie pt:

  Problemy przy projektowaniu dachów – przykłady, analizy i rozwiązania w świetle nowych wymagań związanych z rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

  które odbędzie się 30 września br. (wtorek), w godz. 12.30-17.00
  w siedzibie Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP w Katowicach
  ul. 3 Maja 11, V piętro

  Zapisy oraz szczegółowe informacje dostępne są pod adresem:
  https://szkolenia.iarp.pl/szkolenie/166

   Serdecznie zapraszamy!

 • Raport Przestrzeń życia Polaków – Konsultacje społeczne

            W związku ze skierowaniem do Izby Architektów  RP pisma z Kancelarii Prezydenta RP z dnia 4.09.2014r. w sprawie konsultacji społecznych dot. Raportu „Przestrzeń życia Polaków”, powstałego z inicjatywy Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego i przygotowanego przez niezależny zespół ekspertów, pod kierownictwem senatora Janusza Sepioła, zwracamy się z uprzejmą prośbą do członków Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP o zapoznanie się z załączonym dokumentem i wniesienie ewentualnych opinii lub uwag na adres biura izby (slaska@izbaarchitektow.pl) do dnia 22.09.2014r.
            Uwagi członków izby pozwolą na wniesienie, poprzez KRIA RP do dnia 25.09.2014r. do Kancelarii Prezydenta RP, stanowiska i opinii środowiska architektów na temat projektu Raportu, a w tym, proponowanych przez jego autorów, inicjatyw legislacyjnych dotyczących planowania miejscowego, rewitalizacji, jak również rekomendowanych zmian dotyczących polityki miejskiej, rozwoju terenów wiejskich oraz edukacji dotyczącej kultury kształtowania przestrzeni.
            Mamy nadzieję, że aktywny udział członków izby architektów w procesie opiniowania aktów prawnych lub innych dokumentów, dotyczących spraw i zagadnień kształtowania przestrzeni i architektury, nie tylko pozwoli na szeroką prezentację opinii środowiska w ważnych dla nas wszystkich sprawach, ale również przyczyni się do rozpowszechnienia potrzeby społecznych dyskusji i debat, o których piszą autorzy Raportu.
   
   
  Z koleżeńskim pozdrowieniem,
  Małgorzata Pilinkiewicz Architekt IARP
  Przewodnicząca Rady SLOIA RP
 • Zgłoszenie do Nagroda Prezesa IARP za najlepszy opublikowany materiał związany z wykonywaniem zawodu architekta oraz dotyczący architektury

            W imieniu kol. Izabeli Klimaszewskiej Wice Przewodniczącej Komisji Wydawniczej KRIA RP informujemy o zaproszeniu do zgłoszenia kandydatów do dorocznej nagrody Prezesa IARP za najlepszy opublikowany materiał związany z wykonywaniem zawodu architekta oraz dotyczący architektury.
   
  Termin nadsyłania zgłoszeń: 12 stycznia 2015r.
   
 • Zaproszenie na 5 Jesienne Dni Skupienia Architektów

   

  Serdecznie zapraszamy na piąte spotkanie Architektów w Gródku nad Dunajcem.
  Szczegółowy program spotkania tutaj.

   

  Więcej informacji: http://www.mpoia.pl/index.php/mpoia/konferencje/620-5-dsa-juz-we-wrzesniu

 • Informacja dla architektów starających się o uprawnienia budowlane

   


  1. Uprzejmie przypominamy o terminie „do 31 sierpnia 2014r.” dla składania wniosków i dokumentów o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego dopuszczenia do egzaminu w sesji zimowej 2014 na uzyskanie uprawnień budowlanych do projektowania bez ograniczeń w zakresie architektury.
  Po tym terminie przyjmowane będą wnioski o weryfikację i dopuszczenie do egzaminu w sesji wiosennej 2015r., opracowane na nowych zasadach, określonych przez przyszłe akty wykonawcze do Ustawy z dnia 9 maja 2014r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz. U. 2014 poz. 768).

  2. W związku z pismem Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej l. dz. 114/KKK/2014 z dnia 19.08.2014r. Śląska Okręgowa Izba Architektów RP z dniem 19 sierpnia 2014r. zaprzestaje rejestracji książki praktyk. Wnioski o rejestrację książki praktyk będą nadal przyjmowane, natomiast ich zarejestrowanie nastąpi zgodnie z KPA, po ukazaniu się nowego rozporządzenia odnośnie samodzielnych funkcji technicznych i regulaminów Izby Architektów RP.
  Nowe regulacje prawne odnośnie sposobu dokumentowania praktyk i ich weryfikacji oraz sposobu przeprowadzenia egzaminu zostaną określone w nowym rozporządzeniu w sprawie samodzielnych funkcji technicznych.

  3. Zgodnie z Uchwałą KRIA RP nr 0-36-IV-2014 z dnia 21 sierpnia 2014r., podajemy nowe wysokości opłat za postępowanie kwalifikacyjne o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń, obowiązujące dla wniosków złożonych po 10 sierpnia 2014r.:
  - z tytułu kwalifikacji 800 złotych ( osiemset złotych 00/100)
  - z tytułu przeprowadzenie egzaminu kwalifikacyjnego 800 złotych (osiemset złotych 00/100)
  - z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu 450 złotych (czterysta pięćdziesiąt).


  Z poważaniem
  Wojciech Podleski Architekt IARP
  Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej
  Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP

 • Informacja dot. Komisji do spraw współpracy z samorządami


  Katowice, dnia 06 sierpnia 2014 roku


  Szanowne Koleżanki i Koledzy !


  Dyskusja na zebraniach obwodowych w bieżącym roku wykazała, że jednym najbardziej istotnych problemów dla naszych członków jest funkcjonowanie urzędów,
  a w szczególności procedury udzielania zamówień publicznych, oraz pozwoleń na budowę.
  Skala problemów wymaga usystematyzowanych permanentnych działań w tym obszarze.

  Zgodnie z programem działań obecnej Rady, sformułowanych na Zjeździe Okręgowym, Rada Okręgowa ŚLOIA, wypracowała poniższy roboczy program działań.
  Oprócz wymienionych w programie zagadnień, nadrzędnym celem jest uzyskanie realnego wpływu oraz partnerskiej współpracy z wszystkimi instytucjami odpowiedzialnymi w naszym województwie za kształtowanie przestrzeni, oraz politykę inwestycyjną.
  Prawdopodobnie ze względu na skalę województwa nie jest możliwe uzyskanie rezultatów
  w pełnym zakresie oczekiwań, jednak jak się wydaje nawet stworzenie paru pozytywnych precedensów, może wywołać efekt domina, stanowiąc wzorzec dobrych praktyk i współpracy.

  Rada SLOIA RP powołała roboczy zespół w składzie: Z. Jędrzejkiewicz, S. Nestrypke,
  A. Płomecki, P. Średniawa, H. Zubel, którego zadaniem jest powołanie Komisji do spraw współpracy z samorządami.
  Zakres zadań jest tak duży, że wymaga licznego zaangażowania członków naszej Izby Okręgowej. Dlatego bardzo prosimy szczególnie te Koleżanki i tych Kolegów, którzy wyrażali chęć współpracy na zebraniach obwodowych, o deklarację współpracy w tym zakresie.
  Deklaracje prosimy składać w formie e-mailowej w Sekretariacie Izby, tak aby we wrześniu możliwe było zorganizowanie zebrania inicjującego działanie Komisji.
  Bardzo liczymy i prosimy o pozytywne odpowiedzi i liczny udział Koleżanek i Kolegów
  w planowanym przedsięwzięciu, gdyż tylko „pospolite ruszenie” może przynieść oczekiwane zmiany w niekorzystnej obecnie sytuacji.
  (W załączeniu przekazujemy „Roboczy program współpracy Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP z samorządami i innymi organizacjami, związanymi z gospodarką przestrzenną oraz inwestycjami Województwa Śląskiego”).


  Małgorzata Pilinkiewicz Architekt IARP
  Przewodnicząca Rady SLOIA RP

  Piotr Średniawa Architekt IARP
  Zastępca Przewodniczącej Rady SLOIA RP

   

  Załączniki:

  pismo

  program roboczy

 • Koleżeński Fundusz Zapomogowo- Pożyczkowy Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP

  Powołana została Okręgowa Komisja Samopomocowa SLOIA RP, która rozpoczęła działanie.
  Wszelkie informacje i wnioski dostępne są w zakładce Okręgowa Komisja Samopomocowa.
 • Aplikacja mobilna Warunki Techniczne

  Na stronie http://www.warunkitechniczne.pl/ dostępna jest aplikacja (free) na urządzenia mobilne zawierająca Rozporządzenie o warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Aplikacja zawiera m.in. WT - 2013 ze wskazaniem nowych zapisów Łatwość nawigacji po rozdziałach i wygoda w przeglądaniu przepisów jest nieoceniona.
  aplikacja.warunkitechniczne.pl/
  Autorem aplikacji jest Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki.
 • Terminy egzaminów na uprawnienia budowlane na rok 2014

   

  Krajowa Komisja Kwalifikacyjna ustaliła terminy egzaminów pisemnych na uprawnienia budowlane:

  sesja letnia - 6 czerwca 2014 r. – przyjmowanie dokumentów do 6 marca 2014r.
  sesja zimowa - 28 listopada 2014 r. – przyjmowanie dokumentów do 31 sierpnia 2014r.  Dokumenty prosimy składać w teczkach, najlepiej białych, opisanych imieniem i nazwiskiem, adresem do korespondencji i kontaktowym numerem telefonu.

   

  Zgodnie z treścią uchwały KRIA nr O-36-IV-2014  z dnia 21.08.2014r. w sprawie wysokości opłaty za postępowanie kwalifikacyjne o nadanie uprawnień budowalnych
  w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń przedmiotowa opłata wynosi:

   

  1) z tytułu kwalifikowania 800 złotych (osiemset złotych 00/100)


  2) z tytułu przeprowadzenia egzaminu 800 złotych (osiemset złotych 00/100)


  3) z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu 450 złotych (czterysta pięćdziesiąt złotych 00/100)

   

  Opłata w wysokości j/w dotyczy wniosków o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego
  o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń, złożonych od dnia 10 sierpnia 2014 roku. • Informacja o opłatach na rok 2014

   

  Szanowni Państwo,

  Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z Uchwałą nr O-34-III-2013 KRIA RP z dnia 13 listopada 2013 roku o innych, niż składka członkowska opłatach obowiązujących w roku 2014, przedmiotowe opłaty wynoszą:

  – opłata za wpis na listę członków Izby350,00 zł;

  – opłata za ponowny wpis na listę członków Izby880,00 zł;

  – opłata za przywrócenie w prawach członka Izby po okresie zawieszenia350,00 zł.

   

  Jednocześnie infromujemy, że składka członkowska na rok 2014 nie uległa zmianie i wynosi nadal 70,00 zł miesięcznie.