Śląska Okręgowa Izba Architektów
ORGANY I ZESPOŁY

Okręgowy Sąd Dyscyplinarny

1 Jałyński Teobald Przewodniczący
2 Eder Teresa Wiceprzewodnicząca
3 Singer-Zemła Jolanta Wiceprzewodnicząca
4 Piątek Ewa Sekretarz
5 Grychowski Maciej Członek
6 Kałużny Krzysztof Członek
7 Knobloch-Bolechowska Jolanta Członek
8 Nawrot Grzegorz Członek
9 Piórecka-Karolak Monika Członek
10 Wysocki Tomasz Członek
11 Zgraja Adam Członek

 

 

Okręgowy sąd dyscyplinarny tworzą: przewodniczący i członkowie wybrani przez okręgowy zjazd izby. W skład jego prezydium wchodzą: przewodniczący, trzech wiceprzewodniczących i sekretarz. Okręgowy sąd dyscyplinarny, jako sąd pierwszej instancji, rozpatruje sprawy z zakresu odpowiedzialności zawodowej określonej w ustawie – Prawo budowlane oraz sprawy dyscyplinarne członków okręgowej izby wniesione przez okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej lub okręgową radę izby. Orzeka w składzie trzyosobowym.

ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →