Śląska Okręgowa Izba Architektów
ORGANY I ZESPOŁY

Okręgowy Sąd Dyscyplinarny

1 Singer-Zemła Jolanta Przewodniczący
2 Eder Teresa Wiceprzewodnicząca
3 Nawrot Grzegorz Wiceprzewodniczący
4 Adamczyk Paulina Członek
5 Furgalińska Katarzyna Członek
6 Kałużny Krzysztof Członek
7 Knobloch-Bolechowska Jolanta Członek
8 Piórecka-Karolak Monika Członek
9 Szymańska- Sułkowska Ewa Członek
10 Zgraja Adam Członek

 

 

Okręgowy sąd dyscyplinarny tworzą: przewodniczący i członkowie wybrani przez okręgowy zjazd izby. W skład jego prezydium wchodzą: przewodniczący, trzech wiceprzewodniczących i sekretarz.

Aktualnie prezydium OSD SLOIA RP tworzą: przewodnicząca oraz dwóch wiceprzewodniczących.

Okręgowy sąd dyscyplinarny, jako sąd pierwszej instancji, rozpatruje sprawy z zakresu odpowiedzialności zawodowej określonej w ustawie – Prawo budowlane oraz sprawy dyscyplinarne członków okręgowej izby wniesione przez okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej lub okręgową radę izby. Orzeka w składzie trzyosobowym.

ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →