Śląska Okręgowa Izba Architektów
ORGANY I ZESPOŁY

Okręgowy Sąd Dyscyplinarny

1 Jałyński Teobald Przewodniczący
2 Eder Teresa Wiceprzewodnicząca
3 Jędrzejczak Włodzimierz Wiceprzewodniczący
4 Singer-Zemła Jolanta Wiceprzewodnicząca
5 Kozłowski Piotr Sekretarz
6 Jakóbek Jarosław Członek
7 Kałużny Krzysztof Członek
8 Knobloch-Bolechowska Jolanta Członek
9 Kobiela Agnieszka Członek
10 Piątek Ewa Członek
11 Szewczyk Monika Członek
12 Wysocki Tomasz Członek
13 Zgraja Adam Członek

 

 

Okręgowy sąd dyscyplinarny tworzą: przewodniczący i członkowie wybrani przez okręgowy zjazd izby. W skład jego prezydium wchodzą: przewodniczący, trzech wiceprzewodniczących i sekretarz. Okręgowy sąd dyscyplinarny, jako sąd pierwszej instancji, rozpatruje sprawy z zakresu odpowiedzialności zawodowej określonej w ustawie – Prawo budowlane oraz sprawy dyscyplinarne członków okręgowej izby wniesione przez okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej lub okręgową radę izby. Orzeka w składzie trzyosobowym.

ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →