Śląska Okręgowa Izba Architektów
ORGANY I ZESPOŁY

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna

1 Wojciech Podleski Przewodniczący
2 Tomasz Studniarek Wiceprzewodniczący
3 Jerzy Witeczek Wiceprzewodniczący
4 Maciej Piwowarczyk Sekretarz
5 Zbyszko Bujniewicz Członek
6 Andrzej Grzybowski Członek
7 Zygmunt Konopka Członek
8 Michał Tomanek Członek
9 Dorota Wróbel Członek
10 Walenty Wróbel Członek
11 Henryk Zubel Członek

 

 

Okręgową komisję kwalifikacyjną tworzą: przewodniczący i członkowie wybrani przez okręgowy zjazd izby. W skład jej prezydium wchodzą: przewodniczący, wiceprzewodniczący i sekretarz. Okręgowa komisja kwalifikacyjna w szczególności wykonuje przewidziane w ustawie działania okręgowej izby w zakresie nadawania uprawnień zawodowych:

 

  • prowadzi akcje informacyjną wśród kandydatów na uprawnienia budowlane,
  • prowadzi postępowania kwalifikacyjne w sprawach nadawania uprawnień budowlanych,
  • przeprowadza egzaminy w sprawach nadawania uprawnień budowlanych i wydaje decyzje o nadaniu tych uprawnień,
  • prowadzi rejestr osób, którym nadała uprawnienia budowlane,

 

a także sporządza opinie dla okręgowej rady izby architektów oraz okręgowego sądu dyscyplinarnego w sprawach z zakresu odpowiedzialności zawodowej członków okręgowej izby architektów i interpretacji uprawnień budowlanych.

ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →