Śląska Okręgowa Izba Architektów

    Nowy Regulamin postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej

    Poniżej zamieszczamy nowy Regulamin postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej obowiązujący od sesji egzaminacyjnej grudniowej 2022 roku.

    ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →